جام ویترین فروشگاهی(مدل پارکدار)

کارکرد سیستم فروشگاهی نیز مانند سایر سیستمهای ارائه شده، به نحوی است که امکان باز کردن تمام و یا هر قسمت از دهنه وجود دارد. برخلاف سیستم شیشه بالکن که هم در کف و هم درسقف محل نصب، پروفیلهای ویژه ای برای حرکت شیشه ها تعبیه شده اند، در جام ویترین درکف هیچگونه پروفیلی نصب نمی شود و تمامی سیستم متحرک، از سقف سازه با استفاده از پروفیل و یراق آلات مخصوصی مهار شده است تفاوت عمده بالکن شیشه ای با جم ویترین در این مورد می باشد. با توجه به وزن بالای پروفیلها، یراق آلات و شیشه های مورد استفاده، سیستم در اکثر مواقع نیاز به آهن کشی خاص خود را دارد. جنس و سطح مقطع پروفیل حمال متصل شده به سقف کاملا خاص بوده و بواسطه استفاده از یراق آلات مخصوص، امکان استفاده از این سیستم در هر مکانی میسر می باشد. همچنین حذف پروفیل کف، باعث تسهیل در امر عبور و مرور افراد، تجهیزات و ماشین آلات می شود، چراکه در حالتی که شیشه ها باز هستند، هیچگونه مانع فیزیکی اعم از پروفیل و یا هر چیز پاگیر دیگری در کف نداشته و کف دهنه همانند زمان قبل از نصب مکانیزم خواهد بود.

درمحل جمع  شدن شیشه ها پس از باز کردن درب، باقی شیشه ها لنگه به لنگه و تک تک در مسیر ریل بالا حرکت کرده و در محل پارک ابتدا و یا انتهای دهنه (حوضچه شیشه ها) به کمک یراق آلات مخصوص وارد محل پارک شده و با ظرافت خاصی با یک چرخش ۹۰ درجه ای بصورت موازی با دیوار و یا ستون کنار و در کنار یکدیگر، عمود بر ریل تعبیه شده در سقف و در کنار درب دهنه قرار می گیرند و بدین ترتیب امکان باز کردن قسمتی از دهنه و یا کل دهنه را فراهم می آورند. نکته حائز اهمیت مانند  در این مدل نیز این است که شیشه ها به همدیگر متصل نیستند و بصورت کاملا مستقل از همدیگر حرکت می کنند که این امر، امکان باز کردن هر قسمت دلخواه از دهنه را به کاربر میدهد. بر روی هر لنگه شیشه ۱ قفل مخصوص تعبیه شده است، قفلهای مورد نظر دارای فیشر (جا قفلی) مخصوصی هستند. فیشرهای مورد نظر در کف دهنه تعبیه می شوند تا در هنگام بسته شدن درگاه، هر لنگه از شیشه ها بر روی زمین قفل شده و شیشه ها فیکس شده و همانند یک دیوار عمل کنند. شایان ذکر است که در حالت بسته بودن کل دهنه، در صورت برخورد با شیشه های قفل شده، مکانیزم دقیقا مانند یک دیوار عمل می کند. در این سیستم با توجه به چرخش نود درجه ای شیشه ها درمحل پارک مخصوص شیشه ها، هر لنگه شیشه صرف نظر از ارتفاع و عرض شیشه مورد استفاده، شش سانتیمتر فضا را اشغال میکند و این یعنی استفاده از حداکثر فضای در اختیار دهنه مورد نظر. همچنین در جام ویترین همانند سایر سیستمها، با توجه به اینکه هیچگونه ستون یا پروفیلی در درگاه نداریم، دید بیرون و همچنین داخل فضا (مانند داخل مغازه) از بین نخواهد رفت، همچنین در هنگام باز بودن شیشه ها نیز بواسطه عدم وجود قید در دهنه، امکان استفاده از ۱۰۰% دهنه میسر می باشد. شایان ذکر است که با توجه به طراحی منحصر بفرد سیستم، امکان قراردادن پروفیل تعبیه شده در سقف، در داخل سقف وجود دارد، به عبارتی امکان اجرای سیستم به نحوی که هیچگونه پروفیل قابی دیده نشود وجود دارد. با توجه به نوع خاص چرخ های استفاده شده در این سیستم، (هر یک از این چرخها به تنهایی قابلیت حمل ۲۵۰ کیلوگرم بار را دارا می باشند) امکان نصب ورقهای چوبی و یا از جنس MDF بر روی پانلهای شیشه ای استفاده شده وجود دارد، در این صورت امکان استفاده از این سیستم بعنوان یک دیوار متحرک نیز وجود دارد. پروژه های اجرا شده با شیشه و چوب این شرکت، موید کارایی و سلامت این سیستم می باشد.