سندپلاست

 

 

کلمه سندبلاست شامل دو واژه سند به معنای ماسه و بلاست به معنای انفجار می باشد.درواقع سند بلاست یعنی پرتاب ماسه با فشار زیاد هوا می باشد.

گاها مشتریان مان جهت بهره برداری راحت تر از بالکن و جلوگیری از دید از روبرو و بیرون، خواهان مات کردن شیشه ها می باشند.

لازم به توضیح است که سند بلاست دائمی بوده و در طول زمان و تغییر شرایط آب و هوایی و نور آفتاب، به هیچ عنوان تغییر رنگ نمی دهد.همچنین سندبلاست مانع از عبور نور آفتاب نیست و صرفا دید را محدود میکند، لذا مشکلی جهت نورگیری گیاهان بالکن و یا تاریکی آن ندارد.

از شیشه های سندبلاست شده در کابین دوش ها نیز استفاده می شود.